בסדנא נפסל פסלי חוץ מנייר ומלט, העומדים בתנאי מזג האוויר