בסדנא נפסל פסלי חוץ מעיסת נייר ומלט, העומדים בתנאי מזג האוויר